Disclaimer

Noch de inhoud van deze website nog enige uitwisseling tussen u en SMS Attorneys at Law via deze website zijn bedoeld om juridisch of ander advies te verstrekken of een advocaat-cliënt relatie aan te gaan. In de communicatie met ons via deze website moet u geen vertrouwelijke informatie aan ons verstrekken met betrekking tot mogelijke of feitelijke juridische kwesties die u heeft. Voordat u dergelijke informatie aan ons doet toekomen, dient u toestemming te verkrijgen van een van onze advocaten.