Mirto F. Murray

Mirto F. Murray

Partner
E-mail
Linkedin
Twitter

Mirto studeerde Nederlands Recht (Universiteit van Amsterdam) en begon aansluitend in 1996 in de (voormalige) Nederlands Antilliaanse advocatuur. Hij heeft zich toegelegd op het arbeidsrecht, bank- en financieel recht en (economisch en fiscaal) strafrecht.

Mirto onderscheidt zich door ‘outside of the box’ creatief denken binnen de marges van het recht. Van 2001 tot en met 2005 was hij - destijds amper 33 jaar oud - deken van de Orde van Advocaten van Curaçao; de jongste ooit in de geschiedenis van de Orde. Hij was bestuurslid van de Stichting Beroepsopleiding Advocatuur.

Mirto was initiatiefnemer en redacteur van ‘De parlementaire geschiedenis van het Nederlands Antilliaanse (nieuw) Burgerlijk Wetboek’ [ISBN 90 5850 118 3]. Tezamen met mr K. Frielink publiceerde hij in 2011 ‘Twee Curaçaose Meesters’ [ISBN 978 90 585 662 7] . Vanaf 2005 is hij redactielid van het gezaghebbende Caribisch Juristenblad [voorheen: Tijdschrift voor Antilliaans Recht TAR-Justicia] en sedert 2013 is hij voorzitter van de redactie. Daarnaast is hij sinds 2003 lid van de Commissie Herziening Wetboek van Strafrecht en Evaluatie van het Wetboek van Strafvordering die door de Minister van Justitie is ingesteld. Mirto is tevens lid van de Selectiecommissie Rechterlijke Ambtenaren in Opleiding. Met grote regelmaat publiceert hij artikelen in juridisch wetenschappelijke bladen.

Extra curricular
Mirto staat bekend als een fanatiek lezer. Als kind al las hij alles wat woorden bevatte van ingrediënten van pakjes soep, waarschuwingsteksten op schoonmaakartikelen tot aan het woordenboek. Uiteraard ook het serieuzer werk zoals de verplichte literatuur voor school. Lezen is nog steeds zijn hobby en hij is soms wel met vier boeken tegelijk bezig, naast de onmisbare vakliteratuur. Een belangrijk deel van het werk betreft immers het bijhouden van publicaties, jurisprudentie of wetgeving.

Publications

  • Algemeen recht  -  13-03-2014
    Suggestion law?!
  • Algemeen recht  -  19-12-2013
    Pee Law?!
  • Algemeen recht  -  
  • Algemeen recht  -  
  • Algemeen recht  -  
Read more publications