André C. Small

André C. Small

Partner
Specialisations
  • Bestuursrecht
  • Ondernemingsrecht
  • Bouwrecht
E-mail
Linkedin

André studeerde Nederlands recht (KU Brabant) en studeerde af op Internationale Privaatrechtelijke Rechtsvergelijking – Productaansprakelijkheid. Na een kort uitstapje in de culinaire catering begon hij zijn juridische loopbaan bij het Departement van Justitie in Nederland, als Juridisch medewerker in de functie van Beslissingsambtenaar Toelating in Vreemdelingenzaken.

Sinds 1992 is André werkzaam in de advocatuur op Curaçao, voorheen de Nederlandse Antillen. Naast de algemene praktijk legt hij zich toe op het verzekeringsrecht, vennootschapsrecht en telecommunicatierecht, zowel in de advies- als procespraktijk.

Extra curricular
Van huisuit heeft André het talent en de passie meegekregen om te kokkerellen. Maar culinair bezig zijn vergt naar zijn mening ook een feeling voor sociale interesse, dienstbaarheid en precisie. Hij ervaart de nauwgezetheid en de gedrevenheid van zijn culinaire hobby als een reflectie van zijn zakelijke leven. Zowel in de culinaire wereld als in de advocatuur moet het werk nauwgezet, pro actief, vaardig en met gedrevenheid gedaan worden, afgestemd op de noden van de cliënt.

Vanuit zijn zakelijke werkzaamheden is André gevraagd om zitting te nemen in de Strafcommissie van de Vrije Curaçaosche Voetbal Federatie [VCVF], een vereniging die een sociaal-maatschappelijk karakter draagt.

Publications

Read more publications